Điện trở shunt

Sắp xếp theo:
Điện Trở Shunt 20A 75mV - B7H25

Điện Trở Shunt 20A 75mV - B7H25

Mã: HH001061

20.000 VNĐ