Điện trở shunt

Sắp xếp theo:
Điện Trở Shunt 30A 75mV - B7H24

Điện Trở Shunt 30A 75mV - B7H24

Mã: HH002653

30.000 VNĐ
Điện Trở Shunt 20A75mV - B7H25

Điện Trở Shunt 20A75mV - B7H25

Mã: HH001061

30.000 VNĐ
Điện Trở Shunt 50A 75mV - K5H5

Điện Trở Shunt 50A 75mV - K5H5

Mã: HH001060

30.000 VNĐ