Điện trở shunt

Sắp xếp theo:
Điện Trở Shunt 1.5x10 5mR - K1H6
Điện Trở Shunt 1.2x10 10mR - K1H6
Điện Trở Shunt 30A 75mV - B7H24

Điện Trở Shunt 30A 75mV - B7H24

Mã: HH002653

65.000 VNĐ
Điện Trở Shunt 20A75mV - B7H25

Điện Trở Shunt 20A75mV - B7H25

Mã: HH001061

60.000 VNĐ
Điện Trở Shunt 50A 75mV - K5H5

Điện Trở Shunt 50A 75mV - K5H5

Mã: HH001060

70.000 VNĐ