Diode chỉnh lưu cầu

Sắp xếp theo:
Diode cầu KBU808 8A 800V - J2H25

Diode cầu KBU808 8A 800V - J2H25

Mã: HH003936

6.000 VNĐ
Diode cầu KBL406 4A 400V - A2H23

Diode cầu KBL406 4A 400V - A2H23

Mã: HH003933

3.500 VNĐ
Diode cầu S50VB100 50A 1000V - A3H25
Diode cầu dẹt 50A 1000V - RBV5006 - S3H11
Diode Cầu 35A - KBPC3510 - B6H25 (KB3H3)
Diode chỉnh lưu cầu MB6M 0.5A 600V - F5H12
Diode cầu DB107S 1A 700V - SMD - B6H14
Diode cầu MB10S 0.5A 1000V - SOIC4 - B6H22
Diode cầu KBPC5010 50A 1000V - B6H19(KB3H3)
Diode cầu dẹt RS507 5A 1000V - B6H16(KB3H3)
Diode cầu dẹt KBP206 2A 600V - B6H15(KB3H3)