Diode chỉnh lưu đơn

Sắp xếp theo:
Diode xung SF58 600V 5A - S3H4

Diode xung SF58 600V 5A - S3H4

Mã: HH004720

1.500 VNĐ
Diode chỉnh lưu 1N4001 1A 50V (10 cái) - B6H8