Diode chỉnh lưu đơn

Sắp xếp theo:
Diode chỉnh lưu 20A 1000V 20A10 - J3H20
Diode xung SF58 600V 5A - S3H4

Diode xung SF58 600V 5A - S3H4

Mã: HH004720

1.500 VNĐ
Diode chỉnh lưu 1N4002 100V-1A - J3H18
Diode chỉnh lưu 10A 1000V 10A10 - J3H20
Diode chỉnh lưu 1N4007 SMD M7 -