Ghen co -ghen nhiệt

Sắp xếp theo:
ống ghen cách điện sợi thủy tinh 2mm
ống ghen cách điện sợi thủy tinh 5mm
Ống ghen co nhiệt 10 mm - dài 1 mét -
Ống ghen co nhiệt 4 mm - dài 1 mét -
Ống ghen co nhiệt 2 mm - dài 1 mét -
Ống ghen co nhiệt 5 mm - dài 1 mét -
Ống ghen co nhiệt 3 mm - dài 1 mét -
Ống ghen co nhiệt 1 mm - dài 1 mét -