IC AUDIO

Sắp xếp theo:
IC khuếch đại âm thanh TDA2050 32W - S2H22
IC Audio JRC 4580D DIP8 - J3H21

IC Audio JRC 4580D DIP8 - J3H21

Mã: HH003940

5.000 VNĐ
IC TDA7439 - E1H1

IC TDA7439 - E1H1

Mã: HH002681

25.000 VNĐ
IC ISD1820PY / IC Ghi âm ISD1820PY - F8H5
IC AN6884 / IC nháy theo nhạc AN6884 - F7H3
IC Nháy theo nhạc KA2284 - F4H14

IC Nháy theo nhạc KA2284 - F4H14

Mã: HH002221

3.000 VNĐ
IC 4558 - SMD - F8H13

IC 4558 - SMD - F8H13

Mã: HH001414

3.000 VNĐ
IC TDA2822 - SOP8 - F8H12

IC TDA2822 - SOP8 - F8H12

Mã: HH001292

3.000 VNĐ
IC LM1875 20W - B7H7

IC LM1875 20W - B7H7

Mã: HH000802

11.000 VNĐ
IC 4558 dip8 chính hãng JRC - F3H3
IC TDA2003 - B7H7

IC TDA2003 - B7H7

Mã: HH000747

5.500 VNĐ
IC ghi âm ISD4004-08MP- F4H9

IC ghi âm ISD4004-08MP- F4H9

Mã: HH000740

80.000 VNĐ
IC khuếch đại âm thanh TDA2030A - B7H8
IC TDA2822 DIP8 - F3H2

IC TDA2822 DIP8 - F3H2

Mã: HH000290

3.000 VNĐ