IC CHỨC NĂNG

Sắp xếp theo:
-43%
IC MCU GD32F103C8T6 THAY THẾ CHO STM32F103C8T6

IC MCU GD32F103C8T6 THAY THẾ CHO STM32F103C8T6

Mã: HH004836

20.000 VNĐ 35.000 VNĐ
IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

Mã: HH003944

9.000 VNĐ
IC TPS5430 HSOP8 / IC TPS5430DDA HSOP8 - S2H5
IC 74LS93 - E1H5

IC 74LS93 - E1H5

Mã: HH002701

14.000 VNĐ
IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

Mã: HH002692

3.500 VNĐ
IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

Mã: HH002684

9.000 VNĐ
IC TDA7439 - E1H1

IC TDA7439 - E1H1

Mã: HH002681

10.000 VNĐ
IC UC3844B - DIP8 - F4H6

IC UC3844B - DIP8 - F4H6

Mã: HH002649

5.500 VNĐ
IC 74HC125D sop14 - F9H13

IC 74HC125D sop14 - F9H13

Mã: HH002469

3.000 VNĐ
IC EPROM 93C66 SOP8 - F6H10

IC EPROM 93C66 SOP8 - F6H10

Mã: HH002456

4.000 VNĐ
IC EPROM 93C46 - F6H10

IC EPROM 93C46 - F6H10

Mã: HH002454

4.000 VNĐ
IC DAC0832LCN - F3H10

IC DAC0832LCN - F3H10

Mã: HH002250

20.000 VNĐ
IC ADC0832CCN - F3H10

IC ADC0832CCN - F3H10

Mã: HH002249

10.000 VNĐ
IC SP485 DIP8 / chính hãng SIPEX - F4H15
IC MBI5024GF SOP24 - J1H16

IC MBI5024GF SOP24 - J1H16

Mã: HH001793

3.500 VNĐ
IC MC34063 - SOP8 - F10H4

IC MC34063 - SOP8 - F10H4

Mã: HH001524

4.000 VNĐ
IC EEPROM 24C02 DIP8 - F3H6

IC EEPROM 24C02 DIP8 - F3H6

Mã: HH001499

3.000 VNĐ
IC thời gian thực DS1302 DIP8 - F3H5
LM1117 ASM1117 ADJ SOT-223 - F10H9

LM1117 ASM1117 ADJ SOT-223 - F10H9

Mã: HH001396

2.500 VNĐ
LM2596S - 12V - F10H7

LM2596S - 12V - F10H7

Mã: HH001376

5.000 VNĐ
IC MAX3232 - DIP - F3H12

IC MAX3232 - DIP - F3H12

Mã: HH001311

3.800 VNĐ
IC LM1117 ASM1117 1.8V SOT-223 - F6H8
IC KA3842 UC3842 DIP8 - F4H5

IC KA3842 UC3842 DIP8 - F4H5

Mã: HH001212

4.500 VNĐ
IC EEPROM 24C256 - DIP8 - F3H8

IC EEPROM 24C256 - DIP8 - F3H8

Mã: HH001083

10.000 VNĐ
IC MT8870DE MT8870 DIP18 - F3H14

IC MT8870DE MT8870 DIP18 - F3H14

Mã: HH000936

5.000 VNĐ
IC MAX485 SOP-8 CHÂN DÁN - F9H5

IC MAX485 SOP-8 CHÂN DÁN - F9H5

Mã: HH000816

3.000 VNĐ
IC tạo xung ICL8038 DIP14 - F3H4

IC tạo xung ICL8038 DIP14 - F3H4

Mã: HH000797

10.000 VNĐ
IC nguồn MC34063 DIP8 - F4H7

IC nguồn MC34063 DIP8 - F4H7

Mã: HH000761

6.000 VNĐ
IC DS1307 - DIP8 - F3H5

IC DS1307 - DIP8 - F3H5

Mã: HH000590

4.000 VNĐ
IC TL084 - DIP14 - F3H1

IC TL084 - DIP14 - F3H1

Mã: HH000588

7.000 VNĐ
IC EEPROM 24C08 DIP8 - F3H6

IC EEPROM 24C08 DIP8 - F3H6

Mã: HH000292

3.000 VNĐ
IC TL494 DIP16 / chính hãng TI - F3H1
IC MAX232 DIP16 - F3H11

IC MAX232 DIP16 - F3H11

Mã: HH000051

6.000 VNĐ