IC ĐIỀU KHIỂN - ỨNG DỤNG

Sắp xếp theo:
IC NE5532 / IC OP-AMP NE5532 hãng TI - F4H4
IC MC34063 - SOP8 - F10H4

IC MC34063 - SOP8 - F10H4

Mã: HH001524

4.000 VNĐ
IC tạo xung ICL8038 DIP14 - F3H4

IC tạo xung ICL8038 DIP14 - F3H4

Mã: HH000797

10.000 VNĐ
IC nguồn MC34063 DIP8 - F4H7

IC nguồn MC34063 DIP8 - F4H7

Mã: HH000761

6.000 VNĐ