IC GIAO TIẾP & MẠNG

Sắp xếp theo:
IC chức năng A42S TP358TP-SR - B7H8
IC MAX809 SMD - X1H3

IC MAX809 SMD - X1H3

Mã: HH002930

3.000 VNĐ
IC MCP6002I I/SN chính hãng Microchip - K4H20
IC SP3232EEN SOP16 chính hãng SIPEX - K4H20
IC MAX813L SMD - E1H6

IC MAX813L SMD - E1H6

Mã: HH002811

4.000 VNĐ
IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

Mã: HH002684

9.000 VNĐ
IC giao tiếp CAN 82C250Y SOP-8 hãng NXP - E1H4
IC SN75175N - F5H7

IC SN75175N - F5H7

Mã: HH002315

17.000 VNĐ
IC SP485 DIP8 chính hãng SIPEX - F4H20
MAX7219CNG DIP24 - F5H9

MAX7219CNG DIP24 - F5H9

Mã: HH001571

28.000 VNĐ

IC MAX14803 - F9H6 (đặt hàng)

Mã: HH001426

Liên hệ
IC ETHERNET ENC28J60 I/SO - F9H7

IC ETHERNET ENC28J60 I/SO - F9H7

Mã: HH001399

52.000 VNĐ
IC SDRAM HY57V561620FTP 256Mbit TSOP54 - F9H4
IC MAX3232 - DIP - F3H12

IC MAX3232 - DIP - F3H12

Mã: HH001311

3.800 VNĐ
IC MAX1485E -

IC MAX1485E -

Mã: HH000953

48.000 VNĐ
IC MAX485 SOP-8 CHÂN DÁN - F9H5

IC MAX485 SOP-8 CHÂN DÁN - F9H5

Mã: HH000816

3.000 VNĐ
IC MAX232 SOP-16 - F9H5

IC MAX232 SOP-16 - F9H5

Mã: HH000815

3.500 VNĐ
IC MAX3232 - SMD - F9H6

IC MAX3232 - SMD - F9H6

Mã: HH000754

7.000 VNĐ
IC MAX813 - DIP8 - F3H12

IC MAX813 - DIP8 - F3H12

Mã: HH000576

4.000 VNĐ
IC PL2303HX - F9H7

IC PL2303HX - F9H7

Mã: HH000293

12.000 VNĐ
IC MAX485EPA DIP8 - F3H11

IC MAX485EPA DIP8 - F3H11

Mã: HH000289

4.500 VNĐ
IC MAX232 DIP16 - F3H11

IC MAX232 DIP16 - F3H11

Mã: HH000051

6.000 VNĐ