IC GIAO TIẾP & MẠNG

Sắp xếp theo:
IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

Mã: HH002684

9.000 VNĐ
IC SP485 DIP8 / chính hãng SIPEX - F4H15
IC MAX3232 - DIP - F3H12

IC MAX3232 - DIP - F3H12

Mã: HH001311

3.800 VNĐ
IC MAX485 SOP-8 CHÂN DÁN - F9H5

IC MAX485 SOP-8 CHÂN DÁN - F9H5

Mã: HH000816

3.000 VNĐ
IC MAX232 DIP16 - F3H11

IC MAX232 DIP16 - F3H11

Mã: HH000051

6.000 VNĐ