IC HỌ 74XX – IC LOGIC

Sắp xếp theo:
IC hiển thị led 7 thanh 74LS247 - A4H22
IC 74LS126A DIP14 - S4H2

IC 74LS126A DIP14 - S4H2

Mã: HH003290

12.000 VNĐ
IC 74HC04 DIP14 - F1H14

IC 74HC04 DIP14 - F1H14

Mã: HH000031

4.000 VNĐ
IC 74LS93 - E1H5

IC 74LS93 - E1H5

Mã: HH002701

14.000 VNĐ
IC 74HC125D sop14 - F9H13

IC 74HC125D sop14 - F9H13

Mã: HH002469

3.000 VNĐ
IC 74LS90 - F2H3

IC 74LS90 - F2H3

Mã: HH002242

10.000 VNĐ
IC 74HC139 DIP16 - F2H9

IC 74HC139 DIP16 - F2H9

Mã: HH002177

6.500 VNĐ
IC 74HC125 - DIP14 - F2H3

IC 74HC125 - DIP14 - F2H3

Mã: HH001456

6.500 VNĐ
IC 74HC08 - SMD - F7H10

IC 74HC08 - SMD - F7H10

Mã: HH001357

3.000 VNĐ
IC 74HC00 - SMD/SOT402-1 - F1H14

IC 74HC00 - SMD/SOT402-1 - F1H14

Mã: HH001356

2.500 VNĐ
IC 74HC86 - SMD - F7H13

IC 74HC86 - SMD - F7H13

Mã: HH001337

4.000 VNĐ
IC 74HC02 - SMD - F7H9

IC 74HC02 - SMD - F7H9

Mã: HH001338

3.500 VNĐ
IC SMD 74HC165 SOP16 - F7H15

IC SMD 74HC165 SOP16 - F7H15

Mã: HH001330

3.000 VNĐ
IC 74HC157 - SMD - F7H14

IC 74HC157 - SMD - F7H14

Mã: HH001328

6.000 VNĐ
IC SN74HC14 74HC14 - SMD - F7H10

IC SN74HC14 74HC14 - SMD - F7H10

Mã: HH001288

4.000 VNĐ
IC 74LS283 - DIP16 - F2H8

IC 74LS283 - DIP16 - F2H8

Mã: HH001095

15.000 VNĐ
IC 74LS194 -DIP16 - F2H7

IC 74LS194 -DIP16 - F2H7

Mã: HH001094

14.000 VNĐ
IC 74HC74 - SO14 - F8H12

IC 74HC74 - SO14 - F8H12

Mã: HH000852

2.500 VNĐ
IC 74HC32 - SO14 - F7H11

IC 74HC32 - SO14 - F7H11

Mã: HH000849

3.000 VNĐ
IC 74HC138 - SO16 - F7H14

IC 74HC138 - SO16 - F7H14

Mã: HH000850

2.500 VNĐ
IC 74HC04 SOP-14 - F7H9

IC 74HC04 SOP-14 - F7H9

Mã: HH000847

3.000 VNĐ
IC 74HC164 - SO14 - F7H15

IC 74HC164 - SO14 - F7H15

Mã: HH000848

3.000 VNĐ
IC 74HC4050D - SO16 - F8H4

IC 74HC4050D - SO16 - F8H4

Mã: HH000845

6.000 VNĐ
IC 74LS193 DIP16 - F2H6

IC 74LS193 DIP16 - F2H6

Mã: HH000050

17.000 VNĐ
IC 74HC174 DIP16 - F2H5

IC 74HC174 DIP16 - F2H5

Mã: HH000048

8.000 VNĐ
IC 74LS86 DIP14 - F2H3

IC 74LS86 DIP14 - F2H3

Mã: HH000047

5.000 VNĐ
IC 74LS83 DIP16 - F2H2

IC 74LS83 DIP16 - F2H2

Mã: HH000045

10.000 VNĐ
IC 74LS85 DIP16 - F2H2

IC 74LS85 DIP16 - F2H2

Mã: HH000046

8.000 VNĐ
IC 74LS47 DIP16 - F2H1

IC 74LS47 DIP16 - F2H1

Mã: HH000044

11.000 VNĐ
IC 74HC595 DIP16 - F2H9

IC 74HC595 DIP16 - F2H9

Mã: HH000043

3.000 VNĐ
IC 74HC273 DIP20 - F2H8

IC 74HC273 DIP20 - F2H8

Mã: HH000041

6.000 VNĐ
IC 74HC573 DIP20 - F2H8

IC 74HC573 DIP20 - F2H8

Mã: HH000042

5.500 VNĐ
IC 74HC157 DIP16 - F2H4

IC 74HC157 DIP16 - F2H4

Mã: HH000037

6.500 VNĐ
IC 74HC175 DIP16 - F2H6

IC 74HC175 DIP16 - F2H6

Mã: HH000039

8.000 VNĐ
IC 74HC165 DIP16 - F2H5

IC 74HC165 DIP16 - F2H5

Mã: HH000038

4.000 VNĐ
IC 74HC138 DIP16 - F2H4

IC 74HC138 DIP16 - F2H4

Mã: HH000035

4.000 VNĐ
IC 74HC151 DIP16 - F2H4

IC 74HC151 DIP16 - F2H4

Mã: HH000036

10.000 VNĐ
IC 74HC32 DIP14 - F2H1

IC 74HC32 DIP14 - F2H1

Mã: HH000033

4.000 VNĐ
IC 74HC08 DIP14 - F1H15

IC 74HC08 DIP14 - F1H15

Mã: HH000032

4.000 VNĐ
IC 74HC02 DIP14 - F1H14

IC 74HC02 DIP14 - F1H14

Mã: HH000030

4.000 VNĐ