IC ỔN ÁP 78XX – 79XX

Sắp xếp theo:
IC nguồn L7818 TO220 - J3H22

IC nguồn L7818 TO220 - J3H22

Mã: HH003943

4.000 VNĐ
IC nguồn 78M15 TO252 7815 - B4H7

IC nguồn 78M15 TO252 7815 - B4H7

Mã: HH003287

2.500 VNĐ
IC NGUỒN 12V 0.5A 78M12 TO252 - B4H7
IC NGUỒN 78L12 TO92 100mA - B5H14
IC NGUỒN 78L05 7805 SMD SOT89 - F10H10
IC NGUỒN LM7809 TO220 - B5H17

IC NGUỒN LM7809 TO220 - B5H17

Mã: HH001397

3.500 VNĐ
IC nguồn LM7915 - to220 - B5H19

IC nguồn LM7915 - to220 - B5H19

Mã: HH001166

3.500 VNĐ
IC nguồn 5V 78L05 - B5H13

IC nguồn 5V 78L05 - B5H13

Mã: HH001162

1.200 VNĐ
IC nguồn 78L09 -

IC nguồn 78L09 -

Mã: HH000937

1.000 VNĐ
IC nguồn 78M05 TO252 7805

IC nguồn 78M05 TO252 7805

Mã: HH000298

2.500 VNĐ
IC nguồn LM7905 TO220 - B5H15

IC nguồn LM7905 TO220 - B5H15

Mã: HH000102

3.400 VNĐ
IC nguồn LM7912 TO220 - B5H18

IC nguồn LM7912 TO220 - B5H18

Mã: HH000103

3.500 VNĐ
IC nguồn LM7824 TO220 - B5H20

IC nguồn LM7824 TO220 - B5H20

Mã: HH000101

3.500 VNĐ
IC nguồn LM7815 TO220 - B5H19

IC nguồn LM7815 TO220 - B5H19

Mã: HH000100

2.500 VNĐ
IC nguồn LM7812 TO220 - B5H18

IC nguồn LM7812 TO220 - B5H18

Mã: HH000099

3.500 VNĐ
IC nguồn LM7808 TO220 - B5H16

IC nguồn LM7808 TO220 - B5H16

Mã: HH000098

3.000 VNĐ
IC nguồn LM7805 TO220 - B5H15

IC nguồn LM7805 TO220 - B5H15

Mã: HH000097

3.000 VNĐ