IGBT BẾP TỪ

Sắp xếp theo:
IGBT H20R1203 Thay thế cho 20N120 - J1H2
IGBT FGH60N60SFD 600V 60A 60N60 - B7H18
IGBT 40G120ANTD - G5H13

IGBT 40G120ANTD - G5H13

Mã: HH002228

40.000 VNĐ
IGBT 25N120ANTD - G4H8

IGBT 25N120ANTD - G4H8

Mã: HH001994

22.000 VNĐ
IGBT 60N100 - 60A/1000V - B7H19

IGBT 60N100 - 60A/1000V - B7H19

Mã: HH001427

60.000 VNĐ