Jack nguồn DC đực - cái

Sắp xếp theo:
Jack DC050 5.5-2.1mm SMD cái - A2H25
JACK DC Vuông 5.5x2.1 DC-015 - D5H24
Đầu jack DC 3.5x1.3mm - D5H7

Đầu jack DC 3.5x1.3mm - D5H7

Mã: HH001265

1.600 VNĐ
JACK DC 3.5x1.3mm - D5H8

JACK DC 3.5x1.3mm - D5H8

Mã: HH001262

600 VNĐ
JACK NGUỒN 3 CHÂN AC-05 250V 10A - G5H4
JACK DC 5.5-2.1mm Hàn mạch - D5H15