Kẹp giữ PCB - Kính lúp - Bọt biển

Sắp xếp theo:
Kẹp giữ mạch Pro'skit SN-390

Kẹp giữ mạch Pro'skit SN-390

Mã: HH003927

180.000 VNĐ
Kính lúp kẹp mạch PCB - KB2H3

Kính lúp kẹp mạch PCB - KB2H3

Mã: HH002163

120.000 VNĐ
Bọt Biển Tròn đường kính 5cm - B9H17
Kẹp Mạch PCB - KB2H3

Kẹp Mạch PCB - KB2H3

Mã: HH001321

41.000 VNĐ
BỌT BIỂN 6x6cm - B9H17

BỌT BIỂN 6x6cm - B9H17

Mã: HH000555

6.000 VNĐ
BỌT BIỂN 3.5x4.5cm - B9H17

BỌT BIỂN 3.5x4.5cm - B9H17

Mã: HH000532

4.000 VNĐ