LCD

Sắp xếp theo:
LCD 20x04 tích hợp I2C / LCD2004 - J1H7
LCD0802 5V xanh lá - J1H5

LCD0802 5V xanh lá - J1H5

Mã: HH002534

40.000 VNĐ
LCD0802 5V xanh dương - J1H4

LCD0802 5V xanh dương - J1H4

Mã: HH002531

40.000 VNĐ
LCD1602 xanh lá 3.3V 3V3 - A3H9

LCD1602 xanh lá 3.3V 3V3 - A3H9

Mã: HH001702

30.000 VNĐ
LCD2004 XANH LÁ - 5V - A3H11

LCD2004 XANH LÁ - 5V - A3H11

Mã: HH000710

80.000 VNĐ
LCD nokia 5110 128x64 - A3H9

LCD nokia 5110 128x64 - A3H9

Mã: HH000537

50.000 VNĐ
LCD1602 3.3V - XANH DƯƠNG - A3H9

LCD1602 3.3V - XANH DƯƠNG - A3H9

Mã: HH000114

35.000 VNĐ