LM25XX

Sắp xếp theo:
IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

Mã: HH003944

9.000 VNĐ
LM2596S - 12V - F10H7

LM2596S - 12V - F10H7

Mã: HH001376

5.000 VNĐ
IC nguồn LM2576S-ADJ TO263 - F10H7
IC nguồn LM2576S-12V TO263 - F10H5