LM25XX

Sắp xếp theo:
IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

Mã: HH003944

12.000 VNĐ
IC nguồn 5V LM2576HVT-5.0

IC nguồn 5V LM2576HVT-5.0

Mã: HH001736

11.000 VNĐ
IC LM2576HVS- ADJ (thay LM2596HVS )

IC LM2576HVS- ADJ (thay LM2596HVS )

Mã: HH002172

9.000 VNĐ
LM2596HVS - 5V - F10H6

LM2596HVS - 5V - F10H6

Mã: HH001735

9.000 VNĐ
LM2596S HVS - ADJ - F10H7

LM2596S HVS - ADJ - F10H7

Mã: HH001708

11.000 VNĐ
LM2596S - 12V - F10H7

LM2596S - 12V - F10H7

Mã: HH001376

6.000 VNĐ
LM2576S-3.3V / 3A - F10H5

LM2576S-3.3V / 3A - F10H5

Mã: HH001375

6.000 VNĐ
LM2596S - ADJ - F10H7

LM2596S - ADJ - F10H7

Mã: HH001335

5.000 VNĐ
IC nguồn LM2596T - 12V - B4H4

IC nguồn LM2596T - 12V - B4H4

Mã: HH001168

7.000 VNĐ
IC nguồn LM2596T - ADJ - B4H4

IC nguồn LM2596T - ADJ - B4H4

Mã: HH001169

7.000 VNĐ
IC nguồn LM2596T - 5V - B4H3

IC nguồn LM2596T - 5V - B4H3

Mã: HH001167

7.000 VNĐ
IC nguồn LM2576T - ADJ - B4H2

IC nguồn LM2576T - ADJ - B4H2

Mã: HH001165

6.000 VNĐ
IC nguồn LM2576T - 12V - B4H2

IC nguồn LM2576T - 12V - B4H2

Mã: HH001164

7.000 VNĐ
IC nguồn LM2576T - 5V - B4H1

IC nguồn LM2576T - 5V - B4H1

Mã: HH001163

5.500 VNĐ
IC nguồn LM2576T 3.3V 3A -

IC nguồn LM2576T 3.3V 3A -

Mã: HH000933

7.000 VNĐ
IC nguồn LM2596S 5V - TO263 - F10H6
Module Hạ Áp DC-DC 3A  LM2596 - B3H13
IC nguồn LM2596T-ADJ DIP - B4H4

IC nguồn LM2596T-ADJ DIP - B4H4

Mã: HH000080

9.000 VNĐ
IC nguồn LM2576S-ADJ TO263 - F10H6
IC nguồn LM2576S-12V TO263 - F10H5
IC nguồn LM2576S-5.0 LM2576S-5V TO263 - F10H5