Module cảm biến

Sắp xếp theo:
Mạch nung cao tần 150W ZVS DC 5-12V I1H16
Kit Arduino Wifi ESP8266 WeMos D1 - D10H25
Board Mở Rộng Arduino Nano Sang UNO - X2H5
Arduino CNC Shield A4988 V3 - X2H4

Arduino CNC Shield A4988 V3 - X2H4

Mã: HH003381

35.000 VNĐ
Arduino CNC Shield A4988 V4 - D3H23

Arduino CNC Shield A4988 V4 - D3H23

Mã: HH003379

60.000 VNĐ
Kit Phát Triển STM8S105K4T6C - D3H22
Module cảm biến chạm TTP223 v2 - D2H22
Kit Arduino Ethernet W5100 S5H7

Kit Arduino Ethernet W5100 S5H7

Mã: HH003331

360.000 VNĐ
Module cảm biến dòng AC 5A ZMCT103 - S5H10
Kit phát triển PIC - G5H19

Kit phát triển PIC - G5H19

Mã: HH002795

330.000 VNĐ
Kit STM32F030F4P6 / Module STM32F030F4P6 - G1H16
Kit ARDUINO UNO R3 DIP - i1H1

Kit ARDUINO UNO R3 DIP - i1H1

Mã: HH002173

200.000 VNĐ
Kít phát triển 89s52 89C52 AVR / Kít 89- G2H11
Module cảm biến ánh sáng - A1H24
Module cảm biến khí GAS MQ2 - B2H24
KIT Arduino Nano 3.0 CH340 - B3H6

KIT Arduino Nano 3.0 CH340 - B3H6

Mã: HH001431

163.000 VNĐ
KIT Arduino Mega2560 R3 - B3H8

KIT Arduino Mega2560 R3 - B3H8

Mã: HH001380

280.000 VNĐ
KIT ARDUINO Pro Mini - B3H5

KIT ARDUINO Pro Mini - B3H5

Mã: HH001224

98.000 VNĐ
Kit ARDUINO UNO R3 chip dán - B3H7

Kit ARDUINO UNO R3 chip dán - B3H7

Mã: HH000871

170.000 VNĐ
Cảm Biến Gia Tốc Góc MPU-6050 - K5H16
Cảm Biến Đo Độ Ẩm Đất TH-50K - i1H23