Mũi khoan thường

Sắp xếp theo:
LỤC GIÁC HEXA 2mm cho kẹp mũi khoan - J5H3
Mũi Khoan 5mm - K4H1

Mũi Khoan 5mm - K4H1

Mã: HH002261

5.000 VNĐ
MŨI KHOAN 1.0mm - D2H4

MŨI KHOAN 1.0mm - D2H4

Mã: HH001782

2.000 VNĐ
Mũi Khoan 0.9mm - D2H3

Mũi Khoan 0.9mm - D2H3

Mã: HH001609

2.000 VNĐ
MŨI KHOAN 3mm - D2H5

MŨI KHOAN 3mm - D2H5

Mã: HH001608

3.000 VNĐ
MŨI KHOAN 0.6mm - C4H2

MŨI KHOAN 0.6mm - C4H2

Mã: HH001606

2.000 VNĐ
MŨI KHOAN 1.5mm - D2H5

MŨI KHOAN 1.5mm - D2H5

Mã: HH001379

2.000 VNĐ
MŨI KHOAN 1.2mm - D2H4

MŨI KHOAN 1.2mm - D2H4

Mã: HH001378

2.000 VNĐ
MŨI KHOAN 0.7mm - C4H2

MŨI KHOAN 0.7mm - C4H2

Mã: HH001377

2.000 VNĐ