Ốc các loại

Sắp xếp theo:
Đai ốc inox M4 - 10 chiếc - K2H23
Đai ốc inox M3 - 10 chiếc  - K1H23
Ốc vít ren mịn M3*10m (10 chiếc) - i7H15
Ốc gá cho động cơ 775 M4*10   i7H15