PCB chuyển đổi

Sắp xếp theo:
Socket nạp ic bios SOP16 có dây đế - X2H3
Socket kẹp ic nạp BIOS SOP16 - K3H3