Phíp đồng - PCB lỗ - Bo test mạch

Sắp xếp theo:
PCB 12x18cm

PCB 12x18cm

Mã: HH004837

15.000 VNĐ
PCB lỗ 2 mặt 9x15cm -

PCB lỗ 2 mặt 9x15cm -

Mã: HH003756

28.000 VNĐ
PCB lỗ 2 mặt 12x18cm -

PCB lỗ 2 mặt 12x18cm -

Mã: HH003755

39.000 VNĐ
PCB lỗ 2 mặt 7x9cm - D8H23

PCB lỗ 2 mặt 7x9cm - D8H23

Mã: HH003754

13.000 VNĐ
PCB lỗ 2 mặt 5x7cm - i4H22

PCB lỗ 2 mặt 5x7cm - i4H22

Mã: HH003753

6.000 VNĐ
Bo test mạch SYB-170 46x35x7mm - S5H4
PCB đế cho Module Wifi ESP8266MOD - B5H25
PCB Module Relay 8 Kênh - B1H17

PCB Module Relay 8 Kênh - B1H17

Mã: HH001754

28.000 VNĐ
PCB 18x30cm / Phíp đục lỗ 18x30 cm - KHO C
PCB 7x9cm - B9H22

PCB 7x9cm - B9H22

Mã: HH001699

4.000 VNĐ
Kẹp Mạch PCB - KB2H3

Kẹp Mạch PCB - KB2H3

Mã: HH001321

41.000 VNĐ
PCB 9x15cm - B9H14

PCB 9x15cm - B9H14

Mã: HH000678

8.000 VNĐ
BO TEST MB-102 6.5cmx17cm - GIÁ

BO TEST MB-102 6.5cmx17cm - GIÁ

Mã: HH000569

24.000 VNĐ
Bo lỗ 5x7cm / PCB 5x7cm - B9H13

Bo lỗ 5x7cm / PCB 5x7cm - B9H13

Mã: HH000534

2.500 VNĐ
Bo test SYB-130 - KHO .C

Bo test SYB-130 - KHO .C

Mã: HH000249

25.000 VNĐ
Phíp Đồng A4 1 Mặt 20x30cm - KHO
DAO CẮT PCB RG-334 - GIÁ

DAO CẮT PCB RG-334 - GIÁ

Mã: HH000021

18.000 VNĐ