PLC chính hãng mitsubishi

Sắp xếp theo:
PLC FX1N-40MR-D FX1N40MR 24VDC - KHO B

PLC FX1N-40MR-D FX1N40MR 24VDC - KHO B

Mã: HH002041

2.500.000 VNĐ
PLC FX1S-20MR FX1S20MR - KHO B

PLC FX1S-20MR FX1S20MR - KHO B

Mã: HH001692

1.800.000 VNĐ
PLC FX1N-40MR-001 FX1N40MR 220VAC - KHO B

PLC FX1N-40MR-001 FX1N40MR 220VAC - KHO B

Mã: HH001693

2.500.000 VNĐ
PLC MITSUBISHI FX1N-60MT-001 FX1N60MT - KHO B
PLC Mitsubishi FX1N-40MR - KHO B

PLC Mitsubishi FX1N-40MR - KHO B

Mã: HH000015

2.500.000 VNĐ