Shield - Đế ra chân

Sắp xếp theo:
Module LCD1602 Keypad Shield - S3H21

Module LCD1602 Keypad Shield - S3H21

Mã: HH004050

60.000 VNĐ
Module CAN-BUS Shield V3 - X4H15

Module CAN-BUS Shield V3 - X4H15

Mã: HH003792

220.000 VNĐ
Arduino ESP8266 Wifi Shield - D7H24

Arduino ESP8266 Wifi Shield - D7H24

Mã: HH003383

129.000 VNĐ
Arduino CNC Shield A4988 V3 - X2H4

Arduino CNC Shield A4988 V3 - X2H4

Mã: HH003381

35.000 VNĐ
Arduino CNC Shield A4988 V4 - D3H23

Arduino CNC Shield A4988 V4 - D3H23

Mã: HH003379

60.000 VNĐ