Siêu tụ điện

Sắp xếp theo:
Siêu tụ điện 3.3F 2.7V - X4H10

Siêu tụ điện 3.3F 2.7V - X4H10

Mã: HH003780

24.000 VNĐ
Siêu tụ điện 1.5F 5.5V - X4H9

Siêu tụ điện 1.5F 5.5V - X4H9

Mã: HH003779

30.000 VNĐ
Siêu tụ điện 1F 5.5V dạng nằm - X4H9
Siêu tụ điện 1F 5.5V dạng đứng - X4H8
Siêu tụ điện 2F 2.7V - X4H8

Siêu tụ điện 2F 2.7V - X4H8

Mã: HH003776

19.000 VNĐ
Siêu tụ điện 4F 5.5V - X4H7

Siêu tụ điện 4F 5.5V - X4H7

Mã: HH003775

56.000 VNĐ
Siêu tụ điện 10F 2.7V - X4H7

Siêu tụ điện 10F 2.7V - X4H7

Mã: HH003774

27.000 VNĐ