Thạch anh chân dán 49SMD

Sắp xếp theo:
THẠCH ANH SMD 20MHz - C1H12

THẠCH ANH SMD 20MHz - C1H12

Mã: HH000193

2.000 VNĐ
THẠCH ANH SMD 16MHz - C1H12

THẠCH ANH SMD 16MHz - C1H12

Mã: HH000192

2.000 VNĐ
THẠCH ANH SMD 11.0592MHz - C1H11

THẠCH ANH SMD 11.0592MHz - C1H11

Mã: HH000190

2.000 VNĐ
THẠCH ANH SMD 12MHz - C1H11

THẠCH ANH SMD 12MHz - C1H11

Mã: HH000191

2.000 VNĐ
THẠCH ANH 49SMD 8MHz - C1H10

THẠCH ANH 49SMD 8MHz - C1H10

Mã: HH000188

2.000 VNĐ
THẠCH ANH SMD 10MHz - C1H10

THẠCH ANH SMD 10MHz - C1H10

Mã: HH000189

2.000 VNĐ
THẠCH ANH SMD 4MHz - C1H9

THẠCH ANH SMD 4MHz - C1H9

Mã: HH000187

2.000 VNĐ