Thiếc hàn

Sắp xếp theo:
Thiếc hàn không chì 0.6mm 0.5Kg - KB10H4
Thiếc hàn không chì 0.8mm 0.5Kg- KB10H4
Thiếc hàn không chì 0.8mm 800g- KB10H4
Thiếc hàn 63% 0.8mm 100g- KB10H4

Thiếc hàn 63% 0.8mm 100g- KB10H4

Mã: HH002069

47.000 VNĐ
Thiếc hàn 63% 0.8mm 50g- KB10H4

Thiếc hàn 63% 0.8mm 50g- KB10H4

Mã: HH002068

24.000 VNĐ
Thiếc hàn 63% 0.6mm 100g- KB10H4

Thiếc hàn 63% 0.6mm 100g- KB10H4

Mã: HH002067

47.000 VNĐ
Thiếc hàn Alpha USA 63Sn 37Pb 1mm 400g - KB10H4
THIẾC HÀN Alpha 63% 0.8mm - 1 mét