Tụ dán SMD

Sắp xếp theo:
Tụ tantalum 10uF 25V 106E SMD3528 - X5H15
Tụ nhôm SMD 470uF 35V - S2H20

Tụ nhôm SMD 470uF 35V - S2H20

Mã: HH003345

2.400 VNĐ