Tụ điện khác

Sắp xếp theo:
Tụ Hóa 2200uF 250V Chính Hãng JCCON I7H21
Tụ Hóa 1000uF 450V Chính Hãng JCCON I7H13
Tụ Hóa 220uF 250V Chính Hãng JCCON  I7H14