Tụ lọc nguồn - Tụ 275V

Sắp xếp theo:
Tụ 2.2uF 275V - J4H3

Tụ 2.2uF 275V - J4H3

Mã: HH002593

5.000 VNĐ
Tụ 0.01uF 275VAC - C4H3

Tụ 0.01uF 275VAC - C4H3

Mã: HH001622

1.000 VNĐ
Tụ 0.047uF 275VAC - C3H11

Tụ 0.047uF 275VAC - C3H11

Mã: HH001621

1.000 VNĐ
Tụ 0.1uF 275VAC / Tụ 104 275V - C3H10