TỤ NHÔM

Sắp xếp theo:
Tụ nhôm SMD 470uF 16V - X3H7

Tụ nhôm SMD 470uF 16V - X3H7

Mã: HH003429

1.600 VNĐ
Tụ nhôm SMD 470uF 50V - I9H11

Tụ nhôm SMD 470uF 50V - I9H11

Mã: HH003352

6.000 VNĐ
Tụ nhôm SMD 220uF 25V - S5H19

Tụ nhôm SMD 220uF 25V - S5H19

Mã: HH002009

3.000 VNĐ
Tụ nhôm SMD 220uF 35V - S5H19

Tụ nhôm SMD 220uF 35V - S5H19

Mã: HH002010

2.000 VNĐ
Tụ nhôm SMD 220uF 16V - S5H18

Tụ nhôm SMD 220uF 16V - S5H18

Mã: HH002007

2.000 VNĐ
Tụ nhôm SMD 470uF 25V - S5H20

Tụ nhôm SMD 470uF 25V - S5H20

Mã: HH002008

3.000 VNĐ
Tụ nhôm SMD 100uF 35V - S5H17

Tụ nhôm SMD 100uF 35V - S5H17

Mã: HH002006

2.500 VNĐ
Tụ nhôm SMD 220uF 10V - S5H18

Tụ nhôm SMD 220uF 10V - S5H18

Mã: HH002005

1.700 VNĐ
Tụ nhôm SMD 100uF/16V - S5H17

Tụ nhôm SMD 100uF/16V - S5H17

Mã: HH001147

900 VNĐ