VI ĐIỀU KHIỂN

Sắp xếp theo:
IC MCU STM8S105S4T6C

IC MCU STM8S105S4T6C

Mã: HH002299

20.000 VNĐ
IC MCU PIC16F73 I/SP - DIP28 - F1H4

IC MCU PIC16F73 I/SP - DIP28 - F1H4

Mã: HH000900

18.000 VNĐ
IC MCU PIC16F883 DIP28 / (16F883 28 chân) - F1H6
IC MCU Microchip PIC18F4431 - F1H7

IC MCU Microchip PIC18F4431 - F1H7

Mã: HH000629

100.000 VNĐ
IC MCU PIC16F72 SOP28 - F6H13

IC MCU PIC16F72 SOP28 - F6H13

Mã: HH000245

10.000 VNĐ