VI ĐIỀU KHIỂN

Sắp xếp theo:
Arduino Pro Mini BTE13-010

Arduino Pro Mini BTE13-010

Mã: HH004842

95.000 VNĐ
IC MCU ATMEL ATMEGA328P-Au I1H17

IC MCU ATMEL ATMEGA328P-Au I1H17

Mã: HH004815

120.000 VNĐ
IC ATMEGA 328P DIP28 / ATmega328P - F9H9
IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20

IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20

Mã: HH002926

30.000 VNĐ
Vi điều khiển ARM 32 Bit STM32F103RBT6 LQFP64
IC MCU Microchip PIC12F508 SOP8 - F6H13
VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA8L-PU DIP28 ATMEL - F1H2
IC ATTINY13A ATTINY13 SMD - F10H12

IC ATTINY13A ATTINY13 SMD - F10H12

Mã: HH002321

30.000 VNĐ
IC STM8S105S4T6C

IC STM8S105S4T6C

Mã: HH002299

25.000 VNĐ
IC MCU STM8S005K6T6 TQFP32

IC MCU STM8S005K6T6 TQFP32

Mã: HH002161

17.000 VNĐ
IC STM32F407VGT6 -

IC STM32F407VGT6 -

Mã: HH002117

156.000 VNĐ
IC STM32F407VET6 / ARM STM32f407VET6 - F7H3
PIC 16F876A/ PIC 16F876A -F5H8

PIC 16F876A/ PIC 16F876A -F5H8

Mã: HH001825

48.000 VNĐ
IC STM32F030F4P6 TSSOP20 - F6H12

IC STM32F030F4P6 TSSOP20 - F6H12

Mã: HH001819

17.000 VNĐ
IC ATTINY13A ATTINY13 DIP8 - F5H1

IC ATTINY13A ATTINY13 DIP8 - F5H1

Mã: HH001791

34.000 VNĐ
DsPIC30F4011 DIP40 - F1H8

DsPIC30F4011 DIP40 - F1H8

Mã: HH001686

160.000 VNĐ
PIC16f877A PIC16F877 - DIP40 - F1H6

PIC16f877A PIC16F877 - DIP40 - F1H6

Mã: HH001617

65.000 VNĐ
IC STM8S103K3T6C - STM8S103K3T6 - F6H8
IC SMD MCU PIC18F452-I/PT TQFP44 - F7H1
IC MCU PIC16F690 I/SS SSOP20 - F6H15

IC MCU PIC16F690 I/SS SSOP20 - F6H15

Mã: HH001286

18.500 VNĐ
IC STM8S003K3T6C - F6H7

IC STM8S003K3T6C - F6H7

Mã: HH001266

50.000 VNĐ
IC MCU Atmel ATMEGA88 - SMD TQFP32 - F6H3
IC PIC16F54 - DIP18 - F1H4

IC PIC16F54 - DIP18 - F1H4

Mã: HH000905

15.000 VNĐ
IC SMD PIC12F675 SOP8 12F675 - F6H12

IC SMD PIC12F675 SOP8 12F675 - F6H12

Mã: HH000904

14.000 VNĐ
IC PIC12F508 Microchip - DIP8 - F1H4

IC PIC12F508 Microchip - DIP8 - F1H4

Mã: HH000903

13.000 VNĐ
IC ATMEGA16A-AU SMD - F6H5

IC ATMEGA16A-AU SMD - F6H5

Mã: HH000861

70.000 VNĐ
IC ATMEGA32A DIP40 - F1H3

IC ATMEGA32A DIP40 - F1H3

Mã: HH000859

68.000 VNĐ
IC ATMEGA128A 16AU - F6H6

IC ATMEGA128A 16AU - F6H6

Mã: HH000858

80.000 VNĐ
PIC18F2550 - SO28 - F7H2

PIC18F2550 - SO28 - F7H2

Mã: HH000856

100.000 VNĐ
PIC16F883 - DIP28 - F1H6

PIC16F883 - DIP28 - F1H6

Mã: HH000857

30.000 VNĐ
IC STM32F103C8T6 - F6H10

IC STM32F103C8T6 - F6H10

Mã: HH000831

110.000 VNĐ
IC AT89S52 SMD  - F6H1

IC AT89S52 SMD - F6H1

Mã: HH000722

16.000 VNĐ
PIC16F88 DIP16 - F1H5

PIC16F88 DIP16 - F1H5

Mã: HH000709

60.000 VNĐ
ATMEGA16A-PU - F1H2

ATMEGA16A-PU - F1H2

Mã: HH000700

55.000 VNĐ
SOCKET-STM8 - B4H9

SOCKET-STM8 - B4H9

Mã: HH000661

100.000 VNĐ
PIC16F887-SMD - F7H1

PIC16F887-SMD - F7H1

Mã: HH000635

90.000 VNĐ
PIC16f727 - F6H15

PIC16f727 - F6H15

Mã: HH000634

40.000 VNĐ
IC MCU PIC18F4520 DIP40 - F1H7

IC MCU PIC18F4520 DIP40 - F1H7

Mã: HH000631

119.000 VNĐ
PIC18F4431 - F1H7

PIC18F4431 - F1H7

Mã: HH000629

110.000 VNĐ
IC MCU PIC18F452-I/P DIP40 MICROCHIP - F1H7
IC MCU PIC16f887 I/P Dip40 - F1H6

IC MCU PIC16f887 I/P Dip40 - F1H6

Mã: HH000628

77.000 VNĐ
AT89C2051-24PU DIP20 - F1H1

AT89C2051-24PU DIP20 - F1H1

Mã: HH000587

22.000 VNĐ
IC MCU PIC16F72 SOP28 - F6H13

IC MCU PIC16F72 SOP28 - F6H13

Mã: HH000245

10.000 VNĐ