Vỏ Hộp Nhựa

Sắp xếp theo:
Hộp nhựa 55x35x15mm màu đen -

Hộp nhựa 55x35x15mm màu đen -

Mã: HH004169

4.000 VNĐ
Hộp nhựa 85x50x21mm màu đen

Hộp nhựa 85x50x21mm màu đen

Mã: HH003849

7.000 VNĐ
Hộp nhựa to 200x120x65 có tai bắt vít
Hộp nhựa to 200x120x55mm KB1H1

Hộp nhựa to 200x120x55mm KB1H1

Mã: HH003269

45.000 VNĐ
Hộp nhựa 70x45x30mm - Kho

Hộp nhựa 70x45x30mm - Kho

Mã: HH002966

7.000 VNĐ
Hộp nhựa 160x90x40mm - KB2H1

Hộp nhựa 160x90x40mm - KB2H1

Mã: HH002518

32.000 VNĐ
Hộp nhựa 140x82x38mm - KB10H1

Hộp nhựa 140x82x38mm - KB10H1

Mã: HH002058

19.000 VNĐ
Hộp nhựa 120x56x31mm - KB8H1

Hộp nhựa 120x56x31mm - KB8H1

Mã: HH002057

11.000 VNĐ
Hộp nhựa 100x60x25mm - KB7H1

Hộp nhựa 100x60x25mm - KB7H1

Mã: HH002056

8.000 VNĐ
Hộp nhựa 85x50x21mm - KB5H1

Hộp nhựa 85x50x21mm - KB5H1

Mã: HH002055

8.000 VNĐ
Hộp nhựa 90x70x28mm - KB9H1

Hộp nhựa 90x70x28mm - KB9H1

Mã: HH001780

14.000 VNĐ
Hộp Nhựa 90x76x25mm - KB2H1

Hộp Nhựa 90x76x25mm - KB2H1

Mã: HH001704

11.000 VNĐ
Hộp Nhựa 115x90x40mm - KB6H1

Hộp Nhựa 115x90x40mm - KB6H1

Mã: HH001673

18.000 VNĐ
Hộp Nhựa 7.2cm x 8.7cm x 5.8cm - KHO
Hộp Nhựa 115*90*41mm - KB3H1

Hộp Nhựa 115*90*41mm - KB3H1

Mã: HH001657

21.000 VNĐ
Hộp Nhựa 100x80x29mm - KB4H1

Hộp Nhựa 100x80x29mm - KB4H1

Mã: HH001656

10.000 VNĐ
Hộp Nhựa 60x35x25mm - KHO (KA9H2)
Hộp Nhựa 40x70x22mm - KB3H1

Hộp Nhựa 40x70x22mm - KB3H1

Mã: HH001510

8.000 VNĐ
Hộp đựng linh kiện 33.5cm - 22cm - KHO
Nhựa thông hộp - vỏ giấy - A6H10