Cuộn cảm cắm 6x8mm 0608

Sắp xếp theo:
Cuộn cảm 6x8 330uH - B9H2

Cuộn cảm 6x8 330uH - B9H2

Mã: HH001187

800 VNĐ
Cuộn cảm 6x8 220uH - B9H1

Cuộn cảm 6x8 220uH - B9H1

Mã: HH001186

800 VNĐ
Cuộn cảm 6x8 100uH - B9H1

Cuộn cảm 6x8 100uH - B9H1

Mã: HH001185

800 VNĐ