OMRON

Sắp xếp theo:
Relay G5NB-1A-E 24V/5A Omron - X3H17

Relay G5NB-1A-E 24V/5A Omron - X3H17

Mã: HH003745

13.000 VNĐ
Relay G5NB-1A-E 12V/5A Omron - X3H16

Relay G5NB-1A-E 12V/5A Omron - X3H16

Mã: HH003744

13.000 VNĐ
Relay G5NB-1A-E 5V/5A Omron - X3H16

Relay G5NB-1A-E 5V/5A Omron - X3H16

Mã: HH003743

13.000 VNĐ
Encoder E6B2-CWZ6C 500 xung

Encoder E6B2-CWZ6C 500 xung

Mã: HH003049

800.000 VNĐ
Encoder E6B2-CWZ6C 100 xung

Encoder E6B2-CWZ6C 100 xung

Mã: HH002509

800.000 VNĐ
Encoder E6B2-CWZ6C 2000 xung

Encoder E6B2-CWZ6C 2000 xung

Mã: HH002433

900.000 VNĐ
Encoder E6B2-CWZ6C 1000 xung

Encoder E6B2-CWZ6C 1000 xung

Mã: HH002432

800.000 VNĐ
Encoder Omron E6B2-CWZ6C 360 xung

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 360 xung

Mã: HH001997

800.000 VNĐ