ĐẦU CHỤP MŨI KHOAN - MÁY CẮT

Sắp xếp theo:
Mũi phay CNC 0.7mm - B10H24

Mũi phay CNC 0.7mm - B10H24

Mã: HH004062

20.000 VNĐ
Mũi phay CNC 0.6mm - B10H23

Mũi phay CNC 0.6mm - B10H23

Mã: HH004061

10.000 VNĐ
Ốc gá cho động cơ 775 M4*10   X5H1
Gá giữ ổ bi Phi 16mm - J3H2

Gá giữ ổ bi Phi 16mm - J3H2

Mã: HH002927

40.000 VNĐ
LỤC GIÁC HEXA 2mm cho kẹp mũi khoan - J5H3
Trục giữ đĩa cắt M10-8mm - J3H1
Trục giữ đĩa cắt máy khoan 10mm - i6H19
Mũi khoan taro tạo ren 5mm M5 - C1H15
Mũi khoan taro tạo ren 3mm M3 - C1H15
Mũi Khoan 5mm - K4H1

Mũi Khoan 5mm - K4H1

Mã: HH002261

5.000 VNĐ
Lưỡi cắt kim loại 25mm- 32mm - B6H24
Kẹp lưỡi cắt 3.17mm - B6H24

Kẹp lưỡi cắt 3.17mm - B6H24

Mã: HH002195

13.000 VNĐ
MŨI KHOAN 1.0mm - D2H4

MŨI KHOAN 1.0mm - D2H4

Mã: HH001782

2.000 VNĐ
Mũi Khoan CNC 1.5mm - C5H6

Mũi Khoan CNC 1.5mm - C5H6

Mã: HH001681

10.000 VNĐ
Mũi Khoan CNC 2.0mm - C4H16

Mũi Khoan CNC 2.0mm - C4H16

Mã: HH001682

10.000 VNĐ
Mũi Khoan CNC 1.2mm - D2H4

Mũi Khoan CNC 1.2mm - D2H4

Mã: HH001680

10.000 VNĐ
Mũi Khoan CNC 0.9mm - C5H6

Mũi Khoan CNC 0.9mm - C5H6

Mã: HH001678

10.000 VNĐ
Mũi Khoan CNC 0.7mm - D2H2

Mũi Khoan CNC 0.7mm - D2H2

Mã: HH001676

10.000 VNĐ
Mũi Khoan CNC 0.6mm - C5H7

Mũi Khoan CNC 0.6mm - C5H7

Mã: HH001675

10.000 VNĐ
Mũi Khoan 0.9mm - D2H3

Mũi Khoan 0.9mm - D2H3

Mã: HH001609

2.000 VNĐ
MŨI KHOAN 3mm - D2H5

MŨI KHOAN 3mm - D2H5

Mã: HH001608

3.000 VNĐ
MŨI KHOAN 0.6mm - C4H2

MŨI KHOAN 0.6mm - C4H2

Mã: HH001606

2.000 VNĐ
MŨI KHOAN 1.5mm - D2H5

MŨI KHOAN 1.5mm - D2H5

Mã: HH001379

2.000 VNĐ
MŨI KHOAN 1.2mm - D2H4

MŨI KHOAN 1.2mm - D2H4

Mã: HH001378

2.000 VNĐ
MŨI KHOAN 0.7mm - C4H2

MŨI KHOAN 0.7mm - C4H2

Mã: HH001377

2.000 VNĐ