ĐẦU CHỤP MŨI KHOAN - MÁY CẮT

Sắp xếp theo:
Ốc gá cho động cơ 775 M4*10   X5H1
Gá giữ ổ bi Phi 16mm - J3H2

Gá giữ ổ bi Phi 16mm - J3H2

Mã: HH002927

40.000 VNĐ
LỤC GIÁC HEXA 2mm cho kẹp mũi khoan - J5H3
Mũi Khoan 5mm - K4H1

Mũi Khoan 5mm - K4H1

Mã: HH002261

5.000 VNĐ
Lưỡi cắt kim loại 25mm- 32mm - B6H24
Mũi Khoan CNC 2.0mm - C4H16

Mũi Khoan CNC 2.0mm - C4H16

Mã: HH001682

10.000 VNĐ
Mũi Khoan CNC 0.7mm - D2H2

Mũi Khoan CNC 0.7mm - D2H2

Mã: HH001676

10.000 VNĐ
Mũi Khoan CNC 0.6mm - C5H7

Mũi Khoan CNC 0.6mm - C5H7

Mã: HH001675

10.000 VNĐ