ENCODER - PHỤ KIỆN

Sắp xếp theo:
Encoder E6B2-CWZ6C 600 xung

Encoder E6B2-CWZ6C 600 xung

Mã: HH004796

800.000 VNĐ
Encoder E6B2-CWZ1X 2000 xung - 6 đầu xung
Encoder E6B2-CWZ1X 1000 xung - 6 đầu xung
Động cơ giảm tốc Encoder - X3H8
Bộ đếm Encoder  600 Xung HB961 - i10H14
Encoder E6B2-CWZ6C 100 xung

Encoder E6B2-CWZ6C 100 xung

Mã: HH002509

800.000 VNĐ
Encoder E6B2-CWZ6C 2000 xung

Encoder E6B2-CWZ6C 2000 xung

Mã: HH002433

900.000 VNĐ
Encoder E6B2-CWZ6C 1000 xung

Encoder E6B2-CWZ6C 1000 xung

Mã: HH002432

800.000 VNĐ
KHỚP NỐI ENCODER KIM LOẠI 6mm - 8mm - C1H17
Encoder E6B2-CWZ6C 360 xung

Encoder E6B2-CWZ6C 360 xung

Mã: HH001997

800.000 VNĐ
KHỚP NỐI ENCODER KIM LOẠI 8mm - 8mm - C1H18
ENCODER 100 XUNG 2 PHA AB / 5-24V - KHO B
ENCODER 600 XUNG 2 PHA AB / 5-24V - KHO B
KHỚP NỐI ENCODER NHỰA 6mm - 6mm - C2H19
KHỚP NỐI ENCODER KIM LOẠI 6mm - 6mm - C1H16
ENCODER 400 XUNG 2 PHA AB / 5-24V - KHO B