IC BO MẠCH CÔNG SUẤT

Sắp xếp theo:
Mạch nung cao tần 150W ZVS DC 5-12V I1H16
IC STK621-041B / STK621-041B - G4H9

IC STK621-041B / STK621-041B - G4H9

Mã: HH001989

190.000 VNĐ
IC STK621-043D / STK621-043D - G4H9

IC STK621-043D / STK621-043D - G4H9

Mã: HH001988

210.000 VNĐ
IC STK792-110 - Hàng Cũ - B7H9

IC STK792-110 - Hàng Cũ - B7H9

Mã: HH000879

63.000 VNĐ