jack IDE Đực - Cái

Sắp xếp theo:
Đầu cáp FC-26P IDE CÁI 26 chân - D6H8
Đầu cáp FC-24P IDE CÁI 24 chân - K2H18
Đầu cáp FC-34P IDE CÁI 34 chân- D6H9
CỔNG COM DB9 ĐỰC chốt IDE - J2H19
CỔNG COM DB9 CÁI CHỐT IDE - J2H19
Đầu cáp FC-14p IDE CÁI 14 chân - D6H6
Đầu cáp FC-40p IDE CÁI 40 chân - D6H10
Đầu cáp FC-10p IDE CÁI 10 chân - D6H6
Đầu cáp FC-20p IDE CÁI 20 chân - D6H8
Đầu cáp FC-16p IDE CÁI 16 chân - D6H7