Máy khò

Sắp xếp theo:
Máy Hàn + Khò DeBaiLong 8786D

Máy Hàn + Khò DeBaiLong 8786D

Mã: HH004060

1.100.000 VNĐ
Bút khò hàn mini dùng gas MT-100

Bút khò hàn mini dùng gas MT-100

Mã: HH002853

149.000 VNĐ
Máy Khò Tay GJ-8018LCD

Máy Khò Tay GJ-8018LCD

Mã: HH002503

1.060.000 VNĐ
Sensor khò 858D / Ruột tay khò 858 - K3H2
Mày Khò DINGKKE 858D / Máy Khò 858D - KHO B