Module RF

Sắp xếp theo:
Bộ đọc mã thẻ RFID 125Khz R20D-USB-8H10D /
Công Tắc Điều Khiển Từ Xa 433MHz - J1H21
Module thu RF học lệnh 315Mhz RX480E - X2H8
Module thu RF học lệnh 433Mhz RX480E - X1H13
Tay phát RF 2 kênh 433MHZ EV1527 - X5H19
Anten RF315-433 3dBi Dây Xoắn - X5H17
Tay phát RF315 4 kênh 100m-200m - G3H13
Module RFID NFC PN532 /Đầu đọc NFC- J2H15
Module RF NRF24L01 - B1H13

Module RF NRF24L01 - B1H13

Mã: HH000092

23.000 VNĐ
Module RFID RC522 - B2H12

Module RFID RC522 - B2H12

Mã: HH000093

49.000 VNĐ