Phần mềm lập trình HMI TÍCH HỢP PLC YKHMI

06/05/2023
phan-mem-lap-trinh-hmi-tich-hop-plc-ykhmi

Phần mềm lập trình HMI TÍCH HỢP PLC YKHMI
– Màn hình HMI
– PLC- Vì PLC có 2 loại ES và FX nên phần mềm lập trình PLC lại chia làm 2 phần mềm bên dưới

Vì thiết bị màn hình tich hợp PLC hãng YKHMI vừa có màn hình và plc chứa trong một thiết bị
Bên dưới cung cấp phần mềm lập trình PLC
Tương thích hoàn toàn với thiết bị của hãng YKHMI

NỘI DUNG CHÍNH

 • 1 I. Lập trình cho màn hình HMI
  • 1.1 1. YKBuider v5.3.222 ( new 15-3-2023 ) : tạo ra file .Ykm. Ngôn ngữ : Chinese, english. Hỗ trợ WinXP, Win7, Win8, Win10.
  • 1.2 2. YKBuider v5.3.197 : tạo ra file .Ykm. Ngôn ngữ : Chinese, english. Hỗ trợ WinXP, Win7, Win8, Win10. Macro OK
  • 1.3 3. YKBuider V5.3.132: tạo ra file .Ykm. Ngôn ngữ : Chinese, english. Hỗ trợ WinXP, Win7, Win8, Win10. Đã kiểm tra: Macro OK
  • 1.4 4. YKBuider v5.1.320b: tạo ra file .Ykm. Ngôn ngữ : Chinese, english. Hỗ trợ WinXP, Win7, Win8, Win10. Đã kiểm tra: hoạt động tốt với Macro OK
  • 1.5 5. Phần mềm YKBuider cũ v3.5.108. Dùng để mở file cũ .ykhmi.
  • 1.6 Chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung Quốc của phần mềm lập trình YKHMI sang tiếng Anh
 • 2 II. Phần mềm lập trình PLC ES:
  • 2.1 1. ISPSoft : thiết kế theo kiểu mới gần giống Siemens.
   • 2.1.1 1.1. Phần mềm Delta ISPSoft version 3.13. Download
   • 2.1.2 1.2. Delta COMMGR version 1.12: quản lý kết nối của PLC. Download
  • 2.2 2. WPLSoft V2.5: theo phong cách phần mềm Mitsubishi
 • 3 III. Phần mềm lập trình PLC FX
  • 3.1   1a. Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi : GX Developer 8.5C    
  • 3.2 1b. Phần mềm mô phỏng.
  • 3.3 2. Phần mềm GX Work 2 Version 1.560J: có tích hợp sẵn phần mềm Gx Developer 8.119Z

I. Lập trình cho màn hình HMI

Phần mềm YKBuider
Lập trình màn hình YKHMI: B1 Tạo dự án mới(update)

1. YKBuider v5.3.222 ( new 15-3-2023 ) : tạo ra file .Ykm. Ngôn ngữ : Chinese, english. Hỗ trợ WinXP, Win7, Win8, Win10.

Tải phần mềm nhấn nút Download

2. YKBuider v5.3.197 : tạo ra file .Ykm. Ngôn ngữ : Chinese, english. Hỗ trợ WinXP, Win7, Win8, Win10. Macro OK

Tải phần mềm nhấn nút Download

3. YKBuider V5.3.132: tạo ra file .Ykm. Ngôn ngữ : Chinese, english. Hỗ trợ WinXP, Win7, Win8, Win10. Đã kiểm tra: Macro OK

Tải phần mềm nhấn nút Download

4. YKBuider v5.1.320b: tạo ra file .Ykm. Ngôn ngữ : Chinese, english. Hỗ trợ WinXP, Win7, Win8, Win10. Đã kiểm tra: hoạt động tốt với Macro OK

Tải phần mềm nhấn nút Download

5. Phần mềm YKBuider cũ v3.5.108. Dùng để mở file cũ .ykhmi.

Tải phần mềm nhấn nút Download

Chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung Quốc của phần mềm lập trình YKHMI sang tiếng Anh

Chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh. Vào Language chọn English

Lập trình PLC Delta IPSoft

2. WPLSoft V2.5: theo phong cách phần mềm Mitsubishi

Tải phần mềm nhấn nút. Download

Phần mềm WPLSoft

III. Phần mềm lập trình PLC FX

  1a. Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi : GX Developer 8.5C    

Tải phần mềm nhấn nút Download

Phần mềm GX Developer có thể lập trình cho các dòng PLC Mitsubishi dòng:
– FX0S, FX0N, FX1, FX1S, FX1N, FX1NC
– FX2N, FX2NC
– FX3G, FX3UC
– Dòng QCPU (Q mode), QCPU (A mode), LCPU, QSCPU, QnACPU, ACPU, SCPU, CNC(M6/M7), MOTION(SCPU)

Giới thiệu lập trình, kết nối que dò nhiệt Pt100 trên phần mềm PLC Mitsubishi GX-Developer

1b. Phần mềm mô phỏng.

Tải phần mềm nhấn nút Download

2. Phần mềm GX Work 2 Version 1.560J: có tích hợp sẵn phần mềm Gx Developer 8.119Z

Tải phần mềm nhấn nút Download

Phần mềm GX Work2 có thể lập trình cho các dòng PLC Mitsubishi dòng:
– FX0S, FX0N, FX1, FX1S, FX1N, FX1NC
– FX2N, FX2NC
– FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC
– Dòng QCPU (A mode), LCPU, QSCPUu, QnACPU, ACPU, SCPU, CNC, MOTION(SCPU)

IV. Phần mềm Siemens

1. Phần mềm lập trình PLC S7-300:

1. Phần mềm lập trình PLC S7-300 windows 32bit

– Simatic step7 v5.5, windows 32bit. Download
( Bao gồm file Sim_EKB )
– Hướng dẫn cài đặt.
https://www.youtube.com/watch?v=y5UYzKdG_9o
( Trích dẫn từ nguồn Ngocautomation )

2. Phần mềm lập trình PLC S7-300 windows 32bit
– Sim_EKB_Install_2017_08_25. Download

Tất cả phần mềm của hãng YKHMI: 
https://www.ykhmi.com/download/index.php?class2=34&page=2

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN