Quy định đặt board

19/03/2018
quy-dinh-dat-board

Quy định đặt board

Cập nhật 02/06/2014 04:17 - Lượt xem: 1656

Quy chuẩn đặt mạch in pcb khi thiết kế

 

STT PHẦN MỀM LỚP ORCAD ALTIUM (PROTEL) EAGLE PROTEUS
1 Hình dạng/kích thước board 0 Global Layer Keep Outs Layer Dimension(20) Edge
2 Đường đồng mặt trên 1 Top (TOP) Top Top(1) Top Copper
3 Đường đồng mặt dưới 2 Bottom (BOT) Bottom Bottom(2) Bottom Copper
4 Phủ xanh mặt trên 17 Smtop (SMT) Solder Mask Top tStop(29) Top Resist
5 Phủ xanh mặt dưới 18 Smbot (SMB) Solder Mask Bottom bStop(30) Bottom Resist
6 Hình LK mặt trên 21 Sstop (SST) Top Overlay (vàng) tPlace(21): hình Lk Top Silk
tOrigins(23): tọa độ LK
tNames(25): tên LK
tValues(27): giá trị LK
7 Hình LK mặt dưới 22 Ssbot (SSB) Bottom Overlay bPlace(22): hình Lk Bottom Silk
tOrigins(24): tọa độ LK
tNames(26): tên LK
Values(28): giá trị LK


Ví dụ: Quy định khi thiết kế mạch pcb

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN