TAG10K6

Sắp xếp theo:
Keo tản nhiệt HY510 - D6H18

Keo tản nhiệt HY510 - D6H18

Mã: HH004783

10.000 VNĐ
Jack Audio 6.5mm 2 chân - X3H10

Jack Audio 6.5mm 2 chân - X3H10

Mã: HH003436

10.000 VNĐ
Dây cáp dẹt 14 sợi - 1m

Dây cáp dẹt 14 sợi - 1m

Mã: HH002913

10.000 VNĐ
Tụ quạt CBB61 4uF 450V - S3H13

Tụ quạt CBB61 4uF 450V - S3H13

Mã: HH002408

11.000 VNĐ
IC SP485 DIP8 / chính hãng SIPEX - F4H15
Mũi Khoan CNC 2.0mm - C4H16

Mũi Khoan CNC 2.0mm - C4H16

Mã: HH001682

10.000 VNĐ
Mũi Khoan CNC 0.7mm - D2H2

Mũi Khoan CNC 0.7mm - D2H2

Mã: HH001676

10.000 VNĐ
Mũi Khoan CNC 0.6mm - C5H7

Mũi Khoan CNC 0.6mm - C5H7

Mã: HH001675

10.000 VNĐ
Đầu kẹp dây điện dẹt - A6H1
IC Viper22A DIP8 / chính hãng ST - F4H7
IC EEPROM 24C256 - DIP8 - F3H8

IC EEPROM 24C256 - DIP8 - F3H8

Mã: HH001083

10.000 VNĐ
IC MT8870DE MT8870 DIP18 - F3H14

IC MT8870DE MT8870 DIP18 - F3H14

Mã: HH000936

5.000 VNĐ
Đế PIN AA 4 viên - B9H10

Đế PIN AA 4 viên - B9H10

Mã: HH000925

8.000 VNĐ
Mosfet kênh P - IRF9540 - TO220 - B7H14
Mosfet kênh N IRF540 100V 28A TO220 - B7H10