Thạch anh chân cắm HC-49S

Sắp xếp theo:
Thạch anh 22.1184Mhz HC-49S - J1H20
Thạch Anh HC-49S 24Mhz - C1H7

Thạch Anh HC-49S 24Mhz - C1H7

Mã: HH001176

1.500 VNĐ
Thạch Anh cắm HC-49 25Mhz - C1H8
Thạch Anh cắm HC-49S 7.3728 MHZ - C1H4
Thạch anh HC-49S16MHz - C1H6

Thạch anh HC-49S16MHz - C1H6

Mã: HH000108

1.500 VNĐ
Thạch anh 10MHz HC-49S - C1H5

Thạch anh 10MHz HC-49S - C1H5

Mã: HH000110

1.500 VNĐ
Thạch anh 20MHz HC-49S - C1H7

Thạch anh 20MHz HC-49S - C1H7

Mã: HH000109

1.500 VNĐ
Thạch anh 12MHz HC-49S - C1H6

Thạch anh 12MHz HC-49S - C1H6

Mã: HH000105

1.500 VNĐ
Thạch anh HC-49S 11.0592MHz - C1H5