Tụ cao áp

Sắp xếp theo:
Tụ Hóa 2200uF 250V Chính Hãng JCCON D7H15
Tụ Cao Áp 103 1KV - C2H4

Tụ Cao Áp 103 1KV - C2H4

Mã: HH001832

400 VNĐ
Tụ Cao Áp 102 1KV - C2H4

Tụ Cao Áp 102 1KV - C2H4

Mã: HH001831

300 VNĐ
Tụ Cao Áp 101 2KV - C2H12

Tụ Cao Áp 101 2KV - C2H12

Mã: HH001813

300 VNĐ
Tụ Cao Áp 152 2KV - C2H12

Tụ Cao Áp 152 2KV - C2H12

Mã: HH001812

300 VNĐ
TỤ HÓA 22UF 400V - C4H19

TỤ HÓA 22UF 400V - C4H19

Mã: HH001614

1.400 VNĐ
TỤ CAO ÁP 102k 2KV - C1H23

TỤ CAO ÁP 102k 2KV - C1H23

Mã: HH000580

300 VNĐ