Tụ CBB

Sắp xếp theo:
Tụ kẹo CBB 103J 630V I7H7

Tụ kẹo CBB 103J 630V I7H7

Mã: HH002929

1.000 VNĐ
Tụ CBB 473 400V - C3H12

Tụ CBB 473 400V - C3H12

Mã: HH002145

1.000 VNĐ
Tụ  kẹo CBB  224 630V / Tụ 630V 224 - C1H21
Tụ kẹo CBB 474J630V 470nF 630V - C1H22
Tụ kẹo CBB 104J - 630V 630V104J - C2H3
Tụ CBB 225J 400V 400V225J - C3H15

Tụ CBB 225J 400V 400V225J - C3H15

Mã: HH001086

4.000 VNĐ
TỤ CBB 105J 400V 400V105J - C3H14

TỤ CBB 105J 400V 400V105J - C3H14

Mã: HH001085

1.800 VNĐ
Tụ CBB 684J - 400V - C4H6

Tụ CBB 684J - 400V - C4H6

Mã: HH000605

2.500 VNĐ
Tụ CBB 334J - 400V - C4H5

Tụ CBB 334J - 400V - C4H5

Mã: HH000604

2.000 VNĐ
Tụ CBB 104j - 400V - C4H4

Tụ CBB 104j - 400V - C4H4

Mã: HH000603

1.500 VNĐ
Tụ CBB 224J - 400V - C2H2

Tụ CBB 224J - 400V - C2H2

Mã: HH000602

1.500 VNĐ
Tụ CBB 474J - 400V - C3H13

Tụ CBB 474J - 400V - C3H13

Mã: HH000599

3.000 VNĐ
TỤ CBB 400V 335 - 3.3uF - C4H7

TỤ CBB 400V 335 - 3.3uF - C4H7

Mã: HH000579

5.000 VNĐ