TỤ CBB

Sắp xếp theo:
Tụ CBB 104j - 400V - C3H12

Tụ CBB 104j - 400V - C3H12

Mã: HH000603

1.500 VNĐ
TỤ CBB 105J 400V 400V105J - C3H14

TỤ CBB 105J 400V 400V105J - C3H14

Mã: HH001085

1.800 VNĐ
Tụ CBB 224J - 400V - C2H2

Tụ CBB 224J - 400V - C2H2

Mã: HH000602

1.500 VNĐ
Tụ CBB 225J 400V 400V225J - C3H15

Tụ CBB 225J 400V 400V225J - C3H15

Mã: HH001086

4.400 VNĐ
Tụ CBB 473 400V - C3H12

Tụ CBB 473 400V - C3H12

Mã: HH002145

1.700 VNĐ
Tụ CBB 474J - 400V - C3H13

Tụ CBB 474J - 400V - C3H13

Mã: HH000599

3.000 VNĐ
Tụ CBB 684J - 400V - C3H14

Tụ CBB 684J - 400V - C3H14

Mã: HH000605

2.500 VNĐ