IC - MCU

Sắp xếp theo:
IC MCU STM8S105K4T6C

IC MCU STM8S105K4T6C

Mã: HH004845

30.000 VNĐ
IC STM32F103R8T6

IC STM32F103R8T6

Mã: HH004844

50.000 VNĐ
IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 Adj SOP8 - F8H3
IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 12V SOP8 - F8H9
IC khuếch đại âm thanh TDA2050 32W - S2H22
IC nguồn Viper53 DIP8 chính hãng ST - S2H22
IC CD4027 DIP16 - B5H23

IC CD4027 DIP16 - B5H23

Mã: HH004008

5.000 VNĐ
IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

Mã: HH003944

12.000 VNĐ
IC Audio JRC 4580D DIP8 - J3H21

IC Audio JRC 4580D DIP8 - J3H21

Mã: HH003940

5.000 VNĐ
IC TM1628 SOP28 Led Driver - J3H21

IC TM1628 SOP28 Led Driver - J3H21

Mã: HH003938

8.000 VNĐ
IC hiển thị led 7 thanh 74LS247 - A4H22
IC chức năng A42S TP358TP-SR - B7H8
IC LF347 SOP14 - D10H24

IC LF347 SOP14 - D10H24

Mã: HH003862

8.000 VNĐ
IC LF347N DIP14 - X5H16

IC LF347N DIP14 - X5H16

Mã: HH003861

10.000 VNĐ
IC VIPER22A - SOP8 - X5H7

IC VIPER22A - SOP8 - X5H7

Mã: HH003809

12.000 VNĐ
IC LM385-2.5V TO226 LM385B25 - X4H6

IC LM385-2.5V TO226 LM385B25 - X4H6

Mã: HH003773

7.500 VNĐ
IC LM385-1.2V TO226 LM385B12 - X4H5

IC LM385-1.2V TO226 LM385B12 - X4H5

Mã: HH003771

7.500 VNĐ
LM1117 ASM1117 2.5V SOT223 - X4H3

LM1117 ASM1117 2.5V SOT223 - X4H3

Mã: HH003766

2.500 VNĐ
-50%
MODULE chuyển đổi ADC 10 kênh 12 bit STM32 - S5H3

MODULE chuyển đổi ADC 10 kênh 12 bit STM32 - S5H3

Mã: HH003335

100.000 VNĐ 200.000 VNĐ
IC nguồn TEA1506P - J4H12

IC nguồn TEA1506P - J4H12

Mã: HH003322

13.000 VNĐ
IC 74LS126A DIP14 - S4H2

IC 74LS126A DIP14 - S4H2

Mã: HH003290

12.000 VNĐ
IC TPS5430 HSOP8 / IC TPS5430DDA HSOP8 - S2H5
IC LM2901 - SMD14 - F6H1

IC LM2901 - SMD14 - F6H1

Mã: HH003003

4.000 VNĐ
IC nguồn 5V LM2576HVT-5.0

IC nguồn 5V LM2576HVT-5.0

Mã: HH001736

11.000 VNĐ
IC 74HC04 DIP14 - F1H14

IC 74HC04 DIP14 - F1H14

Mã: HH000031

4.000 VNĐ
IC MAX809 SMD - X1H3

IC MAX809 SMD - X1H3

Mã: HH002930

3.000 VNĐ
IC MCP6002I I/SN Microchip - K4H20

IC MCP6002I I/SN Microchip - K4H20

Mã: HH002896

8.000 VNĐ
IC CD4023BE DIP14 - K4H13

IC CD4023BE DIP14 - K4H13

Mã: HH002879

7.000 VNĐ
IC LM331N - DIP8 - K4H13

IC LM331N - DIP8 - K4H13

Mã: HH002878

8.000 VNĐ
Ic nguồn LNK306PN - E1H10

Ic nguồn LNK306PN - E1H10

Mã: HH002860

12.000 VNĐ
IC LM348N DIP14 TI - K3H15

IC LM348N DIP14 TI - K3H15

Mã: HH002850

8.000 VNĐ
IC TL084C SOP14 ST - E1H9

IC TL084C SOP14 ST - E1H9

Mã: HH002818

5.500 VNĐ
IC CD4043BE - DIP16 - E1H9

IC CD4043BE - DIP16 - E1H9

Mã: HH002813

6.000 VNĐ
IC CD4073BE - DIP14 - E1H9

IC CD4073BE - DIP14 - E1H9

Mã: HH002812

9.000 VNĐ
IC MAX813L SMD - E1H6

IC MAX813L SMD - E1H6

Mã: HH002811

4.000 VNĐ
IC nguồn STRG6352 STR6352 - J2H15

IC nguồn STRG6352 STR6352 - J2H15

Mã: HH002802

15.000 VNĐ
IC nhạc
IC TL064C SOP-14 - E1H7

IC TL064C SOP-14 - E1H7

Mã: HH002776

6.000 VNĐ
IC 74LS93 - E1H5

IC 74LS93 - E1H5

Mã: HH002701

14.000 VNĐ
IC CD4051 DIP16 - E1H2

IC CD4051 DIP16 - E1H2

Mã: HH002697

4.000 VNĐ
IC CD4052 DIP16 - E1H3

IC CD4052 DIP16 - E1H3

Mã: HH002698

4.000 VNĐ
IC CD4020 DIP16 - E1H2

IC CD4020 DIP16 - E1H2

Mã: HH002696

4.000 VNĐ
IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

Mã: HH002692

3.500 VNĐ
IC LM311-DIP8 - E1H5

IC LM311-DIP8 - E1H5

Mã: HH002688

4.500 VNĐ
IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

Mã: HH002684

9.000 VNĐ