IC - MCU

Sắp xếp theo:
IC MCU ATMEL ATMEGA328P-Au I1H17

IC MCU ATMEL ATMEGA328P-Au I1H17

Mã: HH004815

120.000 VNĐ
IC ATMEGA 328P DIP28 / ATmega328P - F9H9
IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 Adj SOP8 - F8H3
IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 12V SOP8 - F8H9
IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 5V SOP8 - F8H10
IC khuếch đại âm thanh TDA2050 32W - S2H22
IC nguồn Viper53 DIP8 - S2H22

IC nguồn Viper53 DIP8 - S2H22

Mã: HH004065

23.000 VNĐ
Ic nguồn LM317 TO263 - K4H24

Ic nguồn LM317 TO263 - K4H24

Mã: HH004018

4.000 VNĐ
IC CD4027 DIP16 - B5H23

IC CD4027 DIP16 - B5H23

Mã: HH004008

5.000 VNĐ
IC INA128PA - F4H14

IC INA128PA - F4H14

Mã: HH003973

70.000 VNĐ
IC ADC TM7711 SOP8 - J3H23

IC ADC TM7711 SOP8 - J3H23

Mã: HH003946

11.000 VNĐ
IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

Mã: HH003944

12.000 VNĐ
IC nguồn L7818 TO220 - J3H22

IC nguồn L7818 TO220 - J3H22

Mã: HH003943

4.000 VNĐ
IC Audio JRC 4580D DIP8 - J3H21

IC Audio JRC 4580D DIP8 - J3H21

Mã: HH003940

5.000 VNĐ
IC nguồn xung DK1203 DIP8 - J3H21

IC nguồn xung DK1203 DIP8 - J3H21

Mã: HH003939

6.000 VNĐ
IC TM1628 SOP28 Led Driver - J3H21

IC TM1628 SOP28 Led Driver - J3H21

Mã: HH003938

8.000 VNĐ
Module ADC 16 Bit AD7705 TM7705 SPI - K2H3
IC hiển thị led 7 thanh 74LS247 - G5H16
IC chức năng A42S TP358TP-SR - B7H8
IC LF347 SOP14 - D10H24

IC LF347 SOP14 - D10H24

Mã: HH003862

8.000 VNĐ
IC LF347N DIP14 - X5H16

IC LF347N DIP14 - X5H16

Mã: HH003861

10.000 VNĐ
IC nguồn RT9193-33GB 3.3V - X5H16

IC nguồn RT9193-33GB 3.3V - X5H16

Mã: HH003860

1.500 VNĐ
IC VIPER22A - SOP8 - X5H7

IC VIPER22A - SOP8 - X5H7

Mã: HH003809

12.000 VNĐ
IC LM385-2.5V TO226 LM385B25 - X4H6

IC LM385-2.5V TO226 LM385B25 - X4H6

Mã: HH003773

7.500 VNĐ
IC LM385-1.2V TO226 LM385B12 - X4H5

IC LM385-1.2V TO226 LM385B12 - X4H5

Mã: HH003771

7.500 VNĐ
LM1117 ASM1117 2.5V SOT223 - X4H3

LM1117 ASM1117 2.5V SOT223 - X4H3

Mã: HH003766

2.500 VNĐ
IC 74HC245 - SOP20 - chân to - D7H25
IC nguồn TEA1506P - J4H12

IC nguồn TEA1506P - J4H12

Mã: HH003322

13.000 VNĐ
IC 74LS126A DIP14 - S4H2

IC 74LS126A DIP14 - S4H2

Mã: HH003290

12.000 VNĐ
IC nguồn 78M15 TO252 7815 - B4H7

IC nguồn 78M15 TO252 7815 - B4H7

Mã: HH003287

2.500 VNĐ
IC IR2011 SOIC8 - S3H16

IC IR2011 SOIC8 - S3H16

Mã: HH003279

14.000 VNĐ
IC TPS5430 HSOP8 / IC TPS5430DDA HSOP8 - S2H5
IC LM2901 - SMD14 - F6H1

IC LM2901 - SMD14 - F6H1

Mã: HH003003

4.000 VNĐ
IC nguồn 5V LM2576HVT-5.0

IC nguồn 5V LM2576HVT-5.0

Mã: HH001736

11.000 VNĐ
IC 74HC04 DIP14 - F1H14

IC 74HC04 DIP14 - F1H14

Mã: HH000031

4.000 VNĐ
IC MAX809 SMD - X1H3

IC MAX809 SMD - X1H3

Mã: HH002930

3.000 VNĐ
IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20

IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20

Mã: HH002926

30.000 VNĐ
IC MCP6002I I/SN chính hãng Microchip - K4H20
IC OB2358AP DIP8 - K4H20

IC OB2358AP DIP8 - K4H20

Mã: HH002897

7.000 VNĐ
IC CD4023BE DIP14 - K4H13

IC CD4023BE DIP14 - K4H13

Mã: HH002879

7.000 VNĐ