Bộ đồ gá chế máy cắt

Sắp xếp theo:
Ốc gá cho động cơ 775 M4*10   i7H23
Gá giữ ổ bi Phi 13mm - K4H11

Gá giữ ổ bi Phi 13mm - K4H11

Mã: HH002928

31.000 VNĐ
Gá giữ ổ bi Phi 16mm - J3H2

Gá giữ ổ bi Phi 16mm - J3H2

Mã: HH002927

40.000 VNĐ
TRỤC GIỮ LƯỠI CẮT MINI - G8H12
Trục giữ đĩa cắt M10-8mm - J3H1
Đĩa cắt đá / Lưỡi cắt đá- I6H18
Trục giữ đĩa cắt máy khoan 10mm - i6H19
Lưỡi cắt kim loại 25mm- 32mm - i2H18
Kẹp lưỡi cắt 3.17mm - i2H18

Kẹp lưỡi cắt 3.17mm - i2H18

Mã: HH002195

13.000 VNĐ