Các loại relay khác

Sắp xếp theo:
Relay 12v 10A 4 chân SDR-12VDC-SL-A /
RELAY JQX-30F 2Z 220VAC 30A - K2H20 (KB4H3)
RELAY JQX-30F 24VDC 30A - K2H4 (KB4H3)