Cáp nạp PLC - HMI

Sắp xếp theo:
Cáp nạp cho màn hình OP320-A

Cáp nạp cho màn hình OP320-A

Mã: HH003224

60.000 VNĐ
Dây cáp nạp DVP DB9 MD8 chuẩn RS232 cho PLC
Dây cáp cổng COM DB9 RS232 đực cái 1.4m
Dây cáp cổng COM DB9 RS232 cái cái 1.4m
Dây cáp nạp PLC USB COM RS232 Z-TEK ZE394C
Module USB to RS485 - B3H22

Module USB to RS485 - B3H22

Mã: HH000718

26.000 VNĐ