Đầu mỏ hàn

Sắp xếp theo:
Đầu mỏ hàn Hakko T12-BCF3Z A5H4

Đầu mỏ hàn Hakko T12-BCF3Z A5H4

Mã: HH004818

95.000 VNĐ
-40%
Đầu mỏ hàn cho máy hàn 60W (sắt đặc) - X1H21 (Thanh lý)
-27%
Đầu mỏ hàn HAKIO 900M-T-B - B10H22

Đầu mỏ hàn HAKIO 900M-T-B - B10H22

Mã: HH004059

40.000 VNĐ 55.000 VNĐ
Đầu mỏ hàn BEST 900M-T-K - C3H21
Đầu mỏ hàn Goot TQ77 TQ95 - GIÁ

Đầu mỏ hàn Goot TQ77 TQ95 - GIÁ

Mã: HH002677

100.000 VNĐ
Đầu mỏ hàn Hakko T12-K - S5H19

Đầu mỏ hàn Hakko T12-K - S5H19

Mã: HH002405

95.000 VNĐ
Đầu mỏ hàn Hakko T12-IL-S5H18

Đầu mỏ hàn Hakko T12-IL-S5H18

Mã: HH002403

95.000 VNĐ
ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-K - B9H15

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-K - B9H15

Mã: HH000284

14.000 VNĐ
ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-B - B9H21

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-B - B9H21

Mã: HH000283

14.000 VNĐ